Algemene voorwaarden

1. Algemeen
FLOW Coaching voor JOU is er voor kinderen, jongeren en volwassenen. FLOW is in augustus 2014 opgericht door Sérah Schuurman- Klein Entink. FLOW Coaching voor JOU is gevestigd in Dinxperlo en ingeschreven onder nummer: 61303445 bij de Kamer van Koophandel.

2. Tarieven
Ieder traject is anders en ieder traject heeft zijn eigen waarde. De waarde van het traject zal in het persoonlijke voorstel staan. Als je akkoord gaat met het voorstel komen de kosten van het oriëntatie gesprek en het maken van het voorstel te vervallen.

Wanneer je besluit niet in te gaan op het voorstel zullen de gemaakte onkosten aan je gefactureerd worden.

3. Betalingsvoorwaarden
Voor de betaling ontvang je voorafgaand aan het traject een factuur. In overleg is het mogelijk de factuur in maximaal drie termijnen te voldoen. De eerste termijn betaling vindt plaats voor het starten van het traject. Enkele trajecten kunnen vergoed worden middels een PGB of in samenwerking met de gemeente. Coaching wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

4. Aansprakelijkheid
Voor lichamelijke en psychische klachten raad ik je aan om ook contact op te nemen met je huisarts.

FLOW Coaching voor JOU sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door FLOW Coaching voor JOU, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van FLOW Coaching voor JOU.

5. Vertrouwelijkheid
FLOW Coaching voor JOU verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coach sessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.
Voor overleg met derden in het belang van jou, wordt altijd eerst toestemming gevraagd.

6. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar
Kindercoaching is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.

Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. FLOW Coaching voor JOU kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

7. Verslag
Op verzoek van de cliënt of de ouders van de cliënt kan er een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school of werk) worden gemaakt. Dit verslag wordt door FLOW Coaching voor JOU zelf gemaakt.